Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Sensory Lab.

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Sensory Lab zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.
  • Voor de te leveren zorg kan indien u een verwijzing heeft van een jeugdprofessional of arts, in overleg met u, een arrangement aangevraagd worden bij uw gemeente. Vanuit dit arrangement wordt de te leveren zorg gefinancierd.Bij een goedgekeurd arrangement gaat de factuur rechtstreeks naar uw gemeente.
  • Is er geen overeenkomst met uw gemeente of geen verwijzing dan krijgt u maandelijks een factuur. U dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Sensory Lab gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Deze maatregel wordt uitgevoerd door een incassobureau. De kosten die hiervan worden bij cliënt in rekening gebracht.