Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en De Tijgersprong

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 48 uur voor de afspraak behoudt De Tijgersprong zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

Facturen kinderfysiotherapie
De Tijgersprong heeft bewust niet met iedere zorgverzekeraar een contract. Bij gecontracteerde zorgverzekeraars gaat de factuur rechtstreeks naar uw verzekering. Bij niet gecontracteerde zorgverzekeraars krijgt u als cliënt per maand een factuur. U dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Sommige niet gecontracteerde zorgverzekeraars hanteren extra voorwaarden, bijvoorbeeld een verwijzing van een arts. Deze voorwaarden dient u zelf na te kijken in uw polis. De Tijgersprong is hiervoor niet verantwoordelijk voor.

De factuur kunt u bij de zorgverzekeraar indienen. De Tijgersprong is niet verantwoordelijk voor het wel, niet of voorwaardelijk vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding door de zorgverzekeraar van de cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen de cliënt en de zorgverzekeraar.

De Tijgersprong heeft niet met iedere zorgverzekeraar een contract, maar staat wel ingeschreven in het kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie en het BIG register. De zorgverzekeraar is daarmee, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, verplicht (gedeeltelijk) de kosten voor de behandeling te vergoeden.

Facturen Sensorische Informatieverwerking
Bij een goedgekeurd arrangement gaat de factuur rechtstreeks naar uw gemeente.

Is er geen overeenkomst met uw gemeente of geen verwijzing dan gaat de factuur per maand naar u. U dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Algemeen
Indien de cliënt in verzuim verkeert, is De Tijgersprong gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Deze maatregel wordt uitgevoerd door een incassobureau. De kosten die hiervan worden bij cliënt in rekening gebracht.