Veel mensen denken dat hoogbegaafdheid iets is dat wenselijk is: iets om trots op te zijn. In de huidige maatschappij heerst (helaas) nog steeds de overtuiging ‘hoe slimmer, des te beter’. Toch ligt dat bij hoogbegaafdheid een stuk complexer. Hoogbegaafden zijn vaak gevoelig: ze reageren heftiger, intenser op zintuiglijke informatie met alle gevolgen van dien. Onder andere daarom lopen hoogbegaafden in het dagelijks leven vaak tegen problemen aan. Sensory Lab geeft ook op dit vlak graag adviezen die het dagelijks leven net wat prettiger kunnen maken. 

Hoogbegaafd: leerproblemen of sociale uitdagingen? 
‘Mensen met een hoog IQ leren makkelijk’ is een bekende aanname. Toch gaat die vlieger niet altijd op.
 Hoogbegaafde kinderen of volwassenen kampen regelmatig met problemen op sociaal-emotioneel vlak, maar ook met leerproblemen. Leerproblemen kunnen ontstaan omdat het gangbare lespakket niet aansluit bij de behoeften van deze leerling. Dit motiveert niet en werkt vaak zelfs verveling in de hand en kan leiden tot vervelend gedrag of zelfs depressieve gevoelens. Deze teneur kan later doorzetten in het werkende leven: je blijft immers nog steeds op een andere manier informatie verwerken dan je meeste collega’s.