Wat doet Sensory Lab voor jou?

Sensory Lab is er in principe voor iedereen die meer wil weten over sensorische informatieverwerking en kennis over het effect van zintuigelijke informatieverwerking op ons gedrag. Meer inzicht in dit onderwerp geven we door onder andere het boek ‘Help, zintuiglijke prikkels!’ en door presentaties, workshops en cursussen. Hulp, advies en begeleiding bij de nadelige gevolgen van zintuiglijke informatieverwerking geven we aan kinderen, hun ouders en andere betrokkenen en aan volwassenen die hiermee worstelen. Hieronder ziet u welke diensten we aanbieden. 
Heeft u andere vragen? 

Hulp voor Kind & Gezin

Gedrags- of leerproblemen drukken niet alleen zwaar op een kind, maar ook op de rest van het gezin. Sensory Lab analyseert en adviseert, voor meer grip op de situatie.

Hulp voor Volwassenen

Al jarenlang heeft u vrijwel dagelijks last van problemen die u maar moeilijk kunt verklaren. Wat u wel weet, is dat het u belemmert uw werk goed te doen en uw leven onbezorgd te leiden. Sensory Lab zoekt naar antwoorden en oplossingen.

Hulp in Zorg & Onderwijs

Hoe om te gaan met overprikkelde leerlingen of kinderen met concentratieproblemen? Hoe om te gaan met afwijkend gedrag van patiënten of zorgbehoevenden? Sensory Lab kijkt en coacht graag mee of treedt op als docent van cursussen hierover.