Zorg & Onderwijs

De kennis over en ervaring met zintuiglijke informatie in de breedste zin, zet Sensory Lab ook in om hulp te bieden in zorg en onderwijs. Bijvoorbeeld bij het coachen van zorgteams of door het geven van workshops over sensorische informatieverwerking, op scholen bijvoorbeeld.

SI in de zorg

Zorgteams zijn hoofdzakelijk met mensen bezig en kunnen – zowel in de ouderenzorg (mensen met dementie) als kinderopvang en gehandicaptenzorg- tegen de gevolgen van een afwijkende zintuiglijke informatieverwerking aanlopen. Zonder kennis of (h)erkenning hiervan, kan dat problemen geven. Met meer inzicht in sensorische informatieverwerking blijven sommige situaties veel beter beheersbaar. Het doel van Sensory Lab en het persoonlijke doel van Karen de Vriend is om meer mensen kennis te laten maken met SI. Daarom presenteert en adviseert Sensory Lab graag in de zorg.

Karen vertelt:
“Ik geef trainingen aan professionals die werken met mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of dementie. De kennis en het begrip van sensorische informatieverwerking maakt dat professionals met een andere blik naar hun omgeving én zichzelf gaan kijken. Ik leer mensen te kijken welke prikkels zij én hun cliënten ontvangen en elkaar teruggeven. Door meer inzicht kunnen deze mensen op hun werk beter in balans komen. Hetzelfde geldt overigens voor de dynamiek binnen (zorg)teams zelf: hoe zit de prikkelverwerking intern in elkaar en hoe werken collega’s (daardoor) met elkaar. Ook dit kan veel inzicht geven en handvatten tot verbetering.”

SI in het onderwijs

Ook in het onderwijs is Sensory Lab actief. Bijvoorbeeld bij opleidingen voor professionals die met kinderen werken. Inhoudelijk zijn deze workshops en cursussen altijd een combinatie van praktijkvoorbeelden, gefundeerde theoretische onderbouwing en de nieuwste wetenschappelijke inzichten op dit gebied.

Karen vertelt:
“Steeds vaker krijg ik vragen van leerkrachten, ook in het basisonderwijs, om te vertellen over mijn vakgebied. Dat vind ik erg leuk én erg belangrijk. Door te behandelen kan ik mensen helpen, maar door te presenteren en te vertellen kan ik meer aandacht vragen voor de werking van zintuigen, en ik denk dat heel veel mensen – van gezinnen tot professionals in allerlei branches – daarbij zijn gebaat.”

We helpen ook

Kind & gezin

Gedrags- of leerproblemen drukken niet alleen zwaar op een kind, maar ook op de rest van het gezin. Sensory Lab analyseert en adviseert, voor meer grip op de situatie.

Meer informatie

Volwassenen

Al jarenlang heeft u vrijwel dagelijks last van problemen die u maar moeilijk kunt verklaren. Wat u wel weet, is dat het u belemmert uw werk goed te doen en uw leven onbezorgd te leiden. Sensory Lab zoekt naar antwoorden en oplossingen.

Meer informatie