Zorg & Onderwijs

De kennis over en ervaring met zintuiglijke informatie in de breedste zin, zet Sensory Lab ook in om hulp te bieden in zorg en onderwijs.

Bijvoorbeeld door  mee te denken bij moeilijke casussen van collega SI specialisten. Of door mee te kijken bij hulpvragen van scholen over een individueel kind of breder dan dat. Of door onderzoek te doen en mee te denken naar oplossingen bij cliënten die in een zorginstelling wonen.

Karen vertelt:
“Graag denk ik mee bij het ontrafelen van complexe casussen, dat vind ik heerlijk om te doen! Door goed te ontrafelen wordt helder waar de oorzaak van het probleem zit. Kijkend door de bril van de sensorische informatieverwerking maar ook breder. Welke aspecten spelen nog meer mee, zowel van de cliënt als zijn omgeving. We kijken naar zintuiglijke drempels, kenmerken van arousal en vooral ook naar oplossingen. Regelmatig wordt het RegenTonModel gebruikt.

Meedenken

Heb je als SI-specialist een complexe casus en wil je graag dat ik met je meedenk? Dat kan. Door middel van videobelgesprek kun je me de casus voorleggen en denk ik met je mee tijdens een half uurtje casuïstiek.

SI in het onderwijs

Ook in het onderwijs is Sensory Lab op verschillende manieren actief: voor een individueel kind of breder, bijvoorbeeld ter ondersteuning van leerkrachten of een team bij vragen over prikkelverwerking.

Bij vragen over een individueel kind kan in overleg met school en ouders een onderzoek gedaan worden in de klas en bij het kind zelf zodat daarna leerkracht en kind in de klas geadviseerd en gecoacht kunnen worden. 
Ook kan ik meedenken met een interdisciplinair overleg als er gedragsvragen zijn die hun oorsprong lijken te hebben in de sensorische informatieverwerking. 

Bredere inzet is mogelijk door middel van ondersteuning en scholing van leerkrachten en teams. 

We helpen ook

Kind & gezin

Gedrags- of leerproblemen drukken niet alleen zwaar op een kind, maar ook op de rest van het gezin. Sensory Lab analyseert en adviseert, voor meer grip op de situatie en een gelukkiger kind én gezin!

Meer informatie