Hulp voor Kind & Gezin

Een kind dat kampt met bijvoorbeeld gedragsproblemen, heeft die problemen niet alleen. Ook de ouders, eventuele broers of zussen en zelfs leerkrachten zijn daar nauw bij betrokken. Sensory Lab is er daarom voor het kind én de rest van het gezin. Allereerst door inzicht te bieden in het gedrag door middel van onder andere sensorische informatieverwerking en daarnaast met praktische adviezen  en handvatten voor verbetering.

Hulp voor Kind & gezin in zeven stappen:

  1. Ontrafelen van jullie vragen in een gesprek
  2. Onderzoek naar de zintuiglijke prikkelverwerking
  3. Maken Sensorisch Profiel
  4. Uitleg van het sensorische profiel zorgt voor praktische oplossingen voor het dagelijks leven, zowel thuis als op school.
  5. Coaching client, ouders, en leerkrachten
  6. Behandeling in de praktijk
  7. Verandering en behalen doelstellingen

Karen vertelt: “Steeds vaker zie ik kinderen met gedragsproblemen die verband houden met zintuiglijke informatieverwerking. Het hele gezin heeft daarmee te maken en vaak is het hele gezin gebaat bij begeleiding. Als je snapt hoe prikkelverwerking in elkaar steekt, dan ben je beter in staat met het hele gezin te kijken wat je praktisch kunt doen om de situatie te verbeteren. Zo voorkom je dat ouders zelf ook overprikkeld raken, want dat is funest voor de balans.”

Prikkelverwerking in kaart brengen

Wanneer het hele gezin hulp nodig heeft om het dagelijkse gedrag weer goed op de rit te krijgen, biedt Sensory Lab Hulp voor Kind & Gezin. Een goed beeld van de situatie krijgen is daarbij belangrijk. Daarna wordt de zintuiglijke prikkelverwerking van het kind in kaart gebracht en gekeken waar de ‘drempels’ voor het kind liggen: hoe reageert een kind op zintuiglijke informatie? Het in kaart brengen van de prikkelverwerking van kinderen gebeurt door gesprekken met de ouders, soms door gesprekken met het kind zelf, aan de hand van een aantal vragenlijsten en onderzoek. Het onderzoek is altijd op maat: er bestaat geen SI-test waar alle antwoorden uitrollen. Sensory Lab zoomt in op het specifieke gedrag en analyseert hoe dit gedrag tot stand komt. De resultaten van de analyse worden besproken met de ouders, die daardoor meer inzicht in het gedrag van hun kind krijgen. Ze leren hun kind beter kennen en snappen, en dat is voor zowel de ouders als het kind erg waardevol.

We gaan van meer begrip, naar meer grip op gedrag! Een volgende stap is om de leefomgeving aan te passen: vaak komt daar direct meer rust uit voort. Daarnaast leren ouders hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden en benaderen. Heeft uw kind meer beweging nodig om energie kwijt te raken? Maak er geen ‘moetje’ van, maar enthousiasmeer en geef het goede voorbeeld. Initieer zelf bijvoorbeeld gezamenlijke fiets- of wandeltochten. Daar knapt u zelf ook van op!

Karen vertelt: “Rustige en ontspannen ouders zijn belangrijk in het terugvinden van de balans bij een overprikkeld kind. Dat zie je al bij baby’s, die precies aanvoelen wanneer hun moeder gespannen of ontspannen is en daarop reageren. Ik vraag daarom regelmatig aan ouders wat ze zelf wekelijks doen om te ontspannen. Veel mensen gaan daar voor zichzelf volledig aan voorbij, maar het is juist ook voor je kind belangrijk om het goede voorbeeld te geven én zelf die balans te bieden.”

Prikkels op school

Veel prikkelgevoelige kinderen lopen juist ook op school tegen problemen aan. In zo’n geval wordt door Sensory Lab ook met school en de betreffende docent(en) contact gezocht. Hoe ervaart het kind geluiden in de klas? Hoe is de plek in de klas? Is er een rustige werkplek nodig? Dit zijn vragen waarop we antwoorden zoeken. Aan de andere kant kan een onderprikkeld kind ook problemen in aandacht en leren laten zien. 

Karen: “Veel kinderen hebben meer bewegingsbehoefte, dus dan adviseer ik om tussen de lessen door een rondje te rennen. Ook hier kijken we per kind hoe de zintuigen werken en op basis daarvan én de betreffende docent, geven we advies. Een voorbeeld? Een leerling met ADHD is vaker onrustig, maar een prikkelzoekende juf kan daar vaak prima mee omgaan. Een prikkelgevoelige juf daarentegen, vindt het waarschijnlijk te vermoeiend. De situatie maakt het verschil: hoe kunnen we de gegeven situatie met wat aanpassingen het beste laten werken voor dit kind?”

Advies op afstand

Op basis van het verhaal en de vragenlijsten kan Karen soms – zonder het kind zelf gezien te hebben – al een basisadvies geven. Karen: “Door mijn jarenlange ervaring kan ik bij veel situaties inschatten wat het pijnpunt is. Een voorbeeld? Vaak hoor ik over concentratieproblemen op school. De resultaten zijn niet goed, het kind is onrustig. De vragenlijsten geven een profielschets en indicatie, maar ik stel ook telefonisch gericht vragen om meer te weten te komen. Op basis van de vragenlijsten en aanvullende informatie kan ik gedrag van het kind – ook op afstand –  in kaart brengen en adviseren.

We helpen ook

Volwassenen

Al jarenlang heeft u vrijwel dagelijks last van problemen die u maar moeilijk kunt verklaren. Wat u wel weet, is dat het u belemmert uw werk goed te doen en uw leven onbezorgd te leiden. Sensory Lab zoekt naar antwoorden en oplossingen.

Meer informatie

Zorg & Onderwijs

Hoe om te gaan met overprikkelde leerlingen of kinderen met concentratieproblemen? Hoe om te gaan met afwijkend gedrag van patiënten of zorgbehoevenden? Sensory Lab kijkt en coacht graag mee.

Meer informatie