Hulp voor Kind & Gezin

Een kind of jongere dat kampt met bijvoorbeeld gedragsproblemen, heeft die problemen niet alleen. Ook de ouders, eventuele broers of zussen en zelfs leerkrachten zijn daar nauw bij betrokken. Sensory Lab is er daarom voor het kind/jongere én zijn of haar omgeving: het gezin en ook de leerkracht indien nodig. Allereerst door inzicht te bieden in het gedrag door middel van onder andere sensorische informatieverwerking en daarnaast met praktische adviezen  en handvatten voor verbetering.

Sensory Lab helpt kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Hulp voor kind & gezin in zeven stappen:

  1. Ontrafelen van jullie vragen in een gesprek
  2. Onderzoek naar de zintuiglijke prikkelverwerking
  3. Maken Sensorisch Profiel
  4. Uitleg van het sensorische profiel zorgt voor praktische oplossingen voor thuis, op school en meer
  5. Coaching cliënt, ouders, en leerkracht
  6. Behandeling in de praktijk
  7. Verandering en behalen doelstellingen

Karen vertelt: “Steeds vaker zie ik kinderen met gedragsproblemen die hun oorsprong vinden in de zintuiglijke prikkelverwerking. Het hele gezin heeft daarmee te maken en vaak is het fijn om met problemen sàmen met ouders en kind aan te pakken. Als je snapt hoe prikkelverwerking in elkaar steekt, dan ben je beter in staat met het hele gezin te kijken wat je praktisch kunt doen om de situatie te verbeteren. Zo voorkom je dat je als ouders zelf overprikkeld raakt, want dat is funest voor de balans in huis.”

Prikkelverwerking in kaart brengen

Wanneer er binnen het gezin een hulpvraag is om het dagelijkse gedrag weer goed op de rit te krijgen, biedt Sensory Lab hulp voor het kind/jeugdige en zijn gezin. Een goed beeld van de situatie krijgen is daarbij belangrijk. Eerst wordt de zintuiglijke prikkelverwerking van het kind in kaart gebracht en gekeken waar de ‘drempels’ voor het kind liggen: hoe reageert een kind op zintuiglijke informatie? Op welke zintuiglijke informatie wordt teveel en op welke juist te weinig gereageerd. En wat doet dat met het kind? Kom hij/zij niet meer op gang, volgt er ontplof gedrag of, of…. we gaan het gedrag van jullie hulpvraag verklaren. 

Het in kaart brengen van de prikkelverwerking van gebeurt door gesprekken met de ouders, soms door gesprekken met het kind zelf, aan de hand van een aantal vragenlijsten en onderzoek. Het onderzoek is altijd op maat: er bestaat geen SI-test waar alle antwoorden uitrollen. Sensory Lab zoomt in op het specifieke gedrag en analyseert hoe dit gedrag tot stand komt. De resultaten van de analyse worden besproken met de ouders, die daardoor meer inzicht in het gedrag van hun kind krijgen. Ze leren hun kind beter kennen en snappen, en dat is voor zowel de ouders als het kind erg waardevol.

We gaan van meer begrip, naar meer grip op gedrag! Een volgende stap is om de leefomgeving aan te passen: vaak komt daar direct meer rust uit voort. Daarnaast leren ouders hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden en benaderen. Misschien heeft uw kind bijvoorbeeld meer beweging nodig om tot rust te komen of is juist een rustiger dagprogramma belangrijk. We kijken oplossingen die het beste in het gezin passen en vergeten daarbij ook regulatie van arousal van ouders niet. Want zelf lekker in je vel, dat helpt enorm!

Karen vertelt: “Rustige en ontspannen ouders zijn belangrijk in het terugvinden van de balans bij een overprikkeld kind. Dat zie je al bij baby’s, die precies aanvoelen wanneer hun moeder gespannen of ontspannen is en daarop reageren. Ik vraag daarom regelmatig aan ouders wat ze zelf wekelijks doen om te ontspannen. Veel mensen gaan daar voor zichzelf volledig aan voorbij, maar het is juist ook voor je kind belangrijk om het goede voorbeeld te geven én zelf die balans te bieden. En misschien kan het wel samen met je kind”

Prikkels op school

Veel kinderen lopen juist ook op school tegen problemen aan als gevolg onder- of overprikkeling, soms door niet passend onderwijs.

Zorg kan opgestart worden als er bij kind/jeugdige of ouders ook een hulpvraag is. We starten met het intake- en onderzoekstraject. Als de oorzaak van de hulpvraag in beeld is nemen we indien gewenst contact op met school. Karen geeft gericht adviezen die passen bij de leerkracht en haalbaar zijn om uit te voeren. We kijken bijvoorbeeld naar de plek in de klas, hoe werk wordt aangeboden, wat we kunnen doen om de werkhouding te verbeteren, zowel voor over- als onderprikkelde kinderen. 

Karen: “Veel kinderen hebben meer bewegingsbehoefte, dus dan adviseer ik om tussen de lessen door een rondje te rennen. Ook hier kijken we per kind hoe de zintuigen werken en op basis daarvan én de betreffende docent, geven we advies. Een voorbeeld? Een leerling met ADHD is vaker onrustig, maar een prikkelzoekende juf kan daar vaak prima mee omgaan. Een prikkelgevoelige juf daarentegen, vindt het waarschijnlijk te vermoeiend. De situatie maakt het verschil: hoe kunnen we de gegeven situatie met wat aanpassingen het beste laten werken voor dit kind?”

Advies op afstand

Op basis van het verhaal en de vragenlijsten kan Karen soms – zonder het kind zelf gezien te hebben – al een basisadvies geven. Karen: “Door mijn jarenlange ervaring kan ik bij veel situaties inschatten wat het pijnpunt is. Een voorbeeld? Vaak hoor ik over concentratieproblemen op school. De resultaten zijn niet goed, het kind is onrustig. De vragenlijsten geven een profielschets en indicatie, maar ik stel ook telefonisch of door middel van een videobelgesprek gericht vragen om meer te weten te komen. Op basis van de vragenlijsten en aanvullende informatie kan ik gedrag van het kind – ook op afstand –  in kaart brengen en adviseren.

Andere diagnosen

Soms zijn kinderen of jongeren al ergens psychologisch of psychiatrisch onderzocht en is er een diagnose. Of zijn er vermoedens van zo’n diagnose. Ook dan kunnen we goed aan de slag. 

Want ieder mens heeft zijn eigen brein en dus zijn eigen manier van verwerken van zintuiglijke prikkels. Die kunnen we altijd in beeld brengen inclusief de impact op gedrag en jullie hulpvraag. Daaruit volgen altijd meer inzicht in gedrag en praktische oplossingen en zal het beter gaan. Ongeacht een eventuele diagnose. Natuurlijk nemen we de diagnose of eerder gedaan onderzoek wel mee indien nodig. 

We helpen ook

Zorg & Onderwijs

Heb je als zorg- of onderwijsprofessional vragen over een kind? Wil je graag dat ik met je meekijk en -denk? Bijvoorbeeld bij een complexe casus als SI-specialist of in de klas over kinderen met concentratieproblemen?  Of hoe om te gaan met afwijkend gedrag van patiënten of zorgbehoevenden? Graag kijk ik met je mee!

Meer informatie