Hulp voor Volwassenen

Niet alleen kinderen kampen met gedragsproblemen in het dagelijks leven: ook veel volwassenen lopen hier, vaak al jarenlang, tegenaan. Sommigen hebben geaccepteerd dat bepaalde dingen lastiger voor ze zijn, anderen blijven zoeken naar oplossingen. Sensory Lab is er ook voor volwassenen die kampen met bijvoorbeeld werkhoudingsproblemen of die makkelijk overweldigd raken in drukke, prikkelrijke situaties en daar last van hebben.

Karen vertelt:
“Mensen die problemen ervaren bij prikkelverwerking vertonen vaak deels hetzelfde gedrag als mensen met ADD, ADHD, ASS of hoogbegaafdheid. Hierbij werkt het brein waarschijnlijk net iets anders en er bestaan verschillende ideeën over hoe dat komt. Bij mijn Sensorisch Profiel ga ik altijd uit van een ‘normaal bedraad’ brein en gaan we op basis daarvan ook aan de slag. Maar ook bij mensen met bijvoorbeeld ADHD of ASS kan een sensorisch profiel gemaakt worden. Want bij iedereen met haperingen in de zintuiglijke informatieverwerking helpen aanpassingen in het dagelijks leven. Mij gaat het niet om een label, maar om samen met een persoon te werken aan een oplossing.”

Sensorisch Profiel voor volwassenen

Omdat er vroeger minder bekend was over sensorische informatieverwerking, hebben veel volwassenen leren leven met bepaalde dagelijkse drempels en uitdagingen. Sommigen daarvan komen – door bijvoorbeeld problemen waar ze met hun kinderen tegenaan lopen – in aanraking met SI en willen naar aanleiding daarvan ook zelf een Sensorisch Profiel laten opstellen. Uiteraard is Sensory Lab er ook hier om te helpen! Naar aanleiding van het profiel geven we advies en coaching, waardoor bepaalde drempels in het dagelijks leven al snel verminderen.

Tot een Sensorisch Profiel komen bij Sensory Lab betekent maatwerk. Er wordt gekeken naar en vanuit de zintuigen. Waarop reageert iemand teveel en waarop te weinig? Aan de hand van het profiel wordt gekeken welke maatregelen en tips de dagelijkse regulatie kunnen verbeteren. Mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld ADHD dan los je dat niet zomaar op, maar kan je er wel voor zorgen dat iemand op zijn werk of in de klas beter functioneert.

Karen vertelt:
“Op basis van hoe iemands zintuigen werken, geef ik persoonlijk advies. Heeft iemand veel bewegingsbehoefte? Dan is het slim om tussen de werkzaamheden door even een rondje te gaan rennen. Dit zijn heel pragmatische tips, maar mensen zijn – zonder profiel – vaak terughoudend in het doorvoeren ervan, omdat het afwijkt van de norm. Soms voelen mensen niet eens meer dat ze überhaupt die behoefte hebben.”

We helpen ook

Kind & gezin

Gedrags- of leerproblemen drukken niet alleen zwaar op een kind, maar ook op de rest van het gezin. Sensory Lab analyseert en adviseert, voor meer grip op de situatie.

Meer informatie

Zorg & Onderwijs

Hoe om te gaan met overprikkelde leerlingen of kinderen met concentratieproblemen? Hoe om te gaan met afwijkend gedrag van patiënten of zorgbehoevenden? Sensory Lab kijkt en coacht graag mee.

Meer informatie